Optimization of courier routes

Unfortunately this blog post is not yet available in English. However, you can take a look at the Polish version: Praca kuriera wymaga dobrej organizacji – wybór optymalnej trasy, która codziennie składa się z innych punktów odbioru, powinna być dopasowana do oczekiwanych godzin dostawy, a jednocześnie wymagać jak najmniejszego dystansu do przejechania – nie jest to kwestia trywialna. Z punktu widzenia organizacji całej floty problem robi się jeszcze trudniejszy.

Decyzja o przydzieleniu konkretnych dostaw do posiadanych samochodów w sposób, który pozwoli im optymalnie pracować, jest bardzo istotna dla sprawności działania dostaw. Musi jednocześnie uwzględnić ładowność samochodów, ograniczenie czasu pracy kierowców, oczekiwania klientów dotyczące godzin dostaw, a także sumaryczne koszty wykonania transportu.

Automatyzacja planowania tras

Optimization of courier routes

Najprostszą metodą organizacji dostaw jest podzielenie terenu działania firmy na obszary obsługiwane przez konkretnych kierowców. Taka decyzja bardzo upraszcza proces organizacji dostaw, jednak nie jest w stanie uwzględnić wszystkich ograniczeń ani dostosować się do konkretnego zestawu zamówień na dany dzień. Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi odbywa się wtedy kosztem utrzymywania większej floty niż jest to w rzeczywistości potrzebne.

System automatyzujący planowanie tras kurierskich pozwala w pełni wykorzystać potencjał posiadanej floty. Dzięki codziennemu dopasowaniu tras do konkretnego zestawu zamówień, przydział pracy do samochodów jest optymalny, co przekłada się na lepszą jakość obsługi klientów. Optymalizacja pozwala także zredukować rozmiar floty nawet o kilkanaście procent, bez uszczerbku na jakości świadczonych usług.

Wsparcie kierowców

Courier's mobile app

Rola systemu nie kończy się na przydzieleniu tras do kierowców. W ramach optymalizacji dla każdego z nich przygotowany jest konkretny plan trasy, zawierający między innymi sugerowaną kolejność obsługi klientów i szacowane godziny dojazdu w kolejne miejsca. To odciąża kierowcę w kwestii planowania dnia pracy i pozwala od razu wyruszyć w drogę.

W połączeniu z monitoringiem GPS, system może także pomóc w weryfikacji pracy kierowców i podnoszeniu jakości obsługi klientów. Automatyczna ocena czasu dostawy i ewentualnych opóźnień jest bardzo pomocna w kontekście ciągłego poprawiania skuteczności działania floty.

Redukcja kosztów flotowych

Najważniejszą korzyścią wynikającą z automatyzacji planowania tras jest możliwość redukcji liczby samochodów przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi klientów. Planowanie tras ułatwia dopasowanie się do oczekiwanych godzin dostaw, co zdecydowanie podnosi zadowolenie odbiorców, a optymalny przydział zadań pozwala wykorzystać posiadaną flotę w 100%.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie AutoHiver i sprawdzić, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami.